Việt Nam đang có tham vọng đẩy mạnh lĩnh vực công nghiệp 4.0

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo công ăn việc làm mới và thu hút đầu tư chất lượng cao hơn, Việt Nam đang cân nhắc việc tạo ra một chiến lược đặc biệt trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các mục tiêu và kế hoạch hành động cụ thể.

Do Thủ tướng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) chỉ định, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đang soạn thảo dự thảo Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư quốc gia, với các mục tiêu và kế hoạch hành động cụ thể hiện đang được thảo luận cho các bộ, ngành và cơ quan. Dự thảo đã được công bố lần đầu tiên tuần trước. Một trong những mục tiêu chính của chiến lược là lấy các cơ hội phát sinh từ cuộc cách mạng, tăng GDP và việc làm của đất nước, và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao hơn.

Những gì Việt Nam đã và đang muốn thực hiện?

Theo chiến lược, Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các công nghệ mới. Nó sẽ phải thay đổi nhiều loại chính sách để thích nghi với ngành công nghiệp 4.0 Một nghiên cứu của CIEM về dự thảo, dự kiến ​​sẽ gia nhập Industry 4.0 sẽ giúp tăng GDP của Việt Nam thêm 28,5- $ 62,1 tỷ USD, tương đương với mức tăng 7-16%, đến năm 2030 so với thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, GDP bình quân đầu người có thể sẽ tăng thêm $ 315-640 vào năm 2030 nhờ tăng năng suất lao động và việc làm.

Những lợi ích cho Việt Nam sẽ rất lớn, cao hơn nhiều so với sự tham gia của Hiệp định toàn diện và tiến bộ đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), chỉ có thể tăng thêm 1,32% GDP của Việt Nam vào năm 2035, như đã nêu một báo cáo của Bộ KH & ĐT.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ có thể tạo ra 1,3-3,1 triệu việc làm mới vào năm 2030 dưới tác động của ngành công nghiệp 4.0″, ông Vinh là một trong những người soạn thảo chiến lược. Tuy nhiên, những lợi ích này sẽ trở thành sự thật chỉ khi Việt Nam có chính sách mạnh mẽ hơn ủng hộ nhân dân và doanh nghiệp.

Công nghiệp 4.0 1

Chiến lược này, nếu áp dụng công nghệ trung cấp, có thể sẽ cho phép Việt Nam tăng trưởng mạnh ở nhiều thành phần kinh tế quan trọng vào năm 2030, như sản xuất (16%), bán buôn và bán lẻ (20% hoặc 9,5 tỷ USD), nông nghiệp – Nghề cá – ngư nghiệp (12%), cung cấp điện, ga, và điều hòa không khí (23%), và tài chính – ngân hàng – bảo hiểm (14% hoặc 3,5 tỷ USD).

Ví dụ, lĩnh vực sản xuất sẽ tăng thêm 7 – 14 tỷ đô la thông qua các ứng dụng công nghệ mới, trong khi tổng số sẽ là 4,9 tỷ đô la cho ngành nông nghiệp nhờ tiết kiệm chi phí và cải thiện năng suất. Ngành truyền thông và công nghiệp sẽ tăng 77%, hay thêm 2,5 tỷ USD, so với kịch bản không có chiến lược.

Xem thêm: Căn hộ D1 Mension

Các chuyên gia đang nhận định thế nào về tiềm năng phát triển của Việt Nam?

Theo CIEM, các ngành công nghiệp mới phát sinh từ ngành công nghiệp 4.0 “sẽ là các chất đẩy tăng trưởng quan trọng cho Việt Nam, như Internet of Things, truyền thông và kinh tế số. Họ cũng sẽ hỗ trợ các lĩnh vực khác để cải thiện khả năng cạnh tranh, tăng doanh thu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Các lĩnh vực công nghiệp mới sẽ bao gồm thương mại điện tử (40 tỷ USD doanh thu vào năm 2030), trí tuệ nhân tạo (420 triệu USD), phân tích dữ liệu (730 triệu USD), điện toán đám mây (2,2 tỷ USD), xe đua (2,2 tỷ USD), fintech (1,5 tỷ USD) ), và nông nghiệp thông minh (1,7 tỷ USD).

Chính sách mới là khá cần thiết để thu hút đầu tư chất lượng cao hơn vào các lĩnh vực này,” Vinh nói. “Hiện tại, Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển ngành công nghiệp của mình 4.0. Ví dụ, quốc gia hiện nay là một người tiêu dùng lớn các sản phẩm và dịch vụ ICT, với trị giá 12,7 tỷ đô la năm ngoái, dự kiến ​​sẽ tăng lên 13,4 tỷ đô la trong năm nay.

Công nghiệp 4.0 2

Hiện nay, nhiều quốc gia đã và đang xây dựng chiến lược riêng của mình về vấn đề này, như Trung Quốc 2025, Nhật Bản 4.0, và “Chiến lược hồi sức Nhật Bản”, “My-i4.0” của Malaysia, 23 kế hoạch của Singapore chuyển đổi kỹ thuật số, “Sứ mệnh thành phố thông minh” của Ấn Độ và “Trung tâm Công nghiệp 4.0”, “Làm Indonesia 4.0” của Indonesia và “Thái Lan 4.0” của Thái Lan.

Ngành công nghiệp 4.0 mang lại cơ hội lớn cho Việt Nam. Nếu không có nó, đất nước sẽ tiếp tục tụt hậu so với các quốc gia khác, ”một báo cáo của CIEM về Việt Nam và ngành công nghiệp 4.0. Lợi dụng Industry 4.0 là cách dễ nhất để Việt Nam biến mình thành một quốc gia hiện đại và giàu có và phát triển một ngành công nghiệp hiện đại trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, đất nước cần huy động tất cả các nguồn lực cần thiết để thực hiện chiến lược Công nghiệp 4.0.

Tags: Shophouse One Verandah

Việt Nam đang có tham vọng đẩy mạnh lĩnh vực công nghiệp 4.0
5 (100%) 2 votes