Quy định mới về việc giám sát quy hoạch, sử dụng đất đai

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 61 thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị có hiệu lực đến hết năm 2018. Thực trạng công tác quản lý, tổ chức thực hiện về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị có hiệu lực năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Quy định mới về giám sát quy hoạch, sử dụng đất đai

Việc giám sát, triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy định của Luật đất đai 2013. Quy định bao gồm các công việc: Rà soát các quy định của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị; quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị.

Giám sát quy hoạch 1

Các công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị. Công tác quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; các quy định về trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan được quy định trong quy định của pháp luật.

Thành lập Đoàn giám sát quy hoạch, sử dụng đất đai ​

Đoàn giám sát thành lập tổ chức các Đoàn giám sát các địa phương, cơ sở trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đất đai. Các quy định về quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị theo quy định của pháp luật. Bất động sản là một trong những loại tài sản lâu đời nhất và phổ biến nhất. Hầu hết các nhà đầu tư mới vào bất động sản đều biết điều đó, nhưng điều họ không biết là có bao nhiêu loại đầu tư bất động sản khác nhau tồn tại theo đúng luật nhà nước Việt Nam quy định. Không cần phải nói rằng mỗi loại đầu tư bất động sản đều có những lợi ích và cạm bẫy tiềm tàng riêng, bao gồm những điều kỳ quặc đặc biệt trong chu kỳ dòng tiền, truyền thống cho vay và tiêu chuẩn của những gì được coi là phù hợp hoặc bình thường. bạn bắt đầu thêm chúng vào danh mục của bạn.

Giám sát quy hoạch 2

Đoàn giám sát thực hiện làm việc với đại diện Chính phủ, Bộ, ngành, các cơ quan có liên quan về nội dung giám sát. Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giám sát tại khu vực địa phương và gửi báo cáo kết quả tới Đoàn giám sát theo yêu cầu cụ thể của Đoàn giám sát. Theo kế hoạch trước tháng 10/2018, Đoàn giám sát sẽ xây dựng đề cương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo. Việc xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được tiến hành chậm nhất vào ngày 15/9/2018.

Quy định mới về việc giám sát quy hoạch, sử dụng đất đai
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.