Nền kinh tế Việt Nam đang có nguy cơ đi xuống trong tương lai

Tăng trưởng năng suất thấp của Việt Nam vẫn là một trong những thách thức chính đối với Việt Nam để đạt được sự phát triển bền vững, đưa nền kinh tế của đất nước có nguy cơ bị các đối thủ cạnh tranh khu vực bỏ lại, ông Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam, đó là những gì (VEPR) cho biết.

Năng suất là vấn đề cốt lõi để dẫn đến thành công

“năng suất nên là vấn đề trung tâm của cải cách”, ông Thành cho biết tại một cuộc họp vào ngày 26, và thêm rằng tốc độ tăng trưởng năng suất cao sẽ dẫn đến việc Việt Nam trở thành một quốc gia thu nhập trung bình và di chuyển lên chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là mục tiêu của quá trình tái cấu trúc nền kinh tế và cải cách thể chế mà Việt Nam đã và đang thực hiện trong nhiều năm.

Xem thêm: Thủ Thiêm River Park

Thanh đã đề cập đến một tuyên bố của nhà kinh tế Vũ Duy Khương rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ sớm đi vào suy thoái trong khi GDP bình quân đầu người vẫn còn thấp. Sự suy giảm năng suất là nguyên nhân chính dẫn đến tăng trưởng GDP thấp trong giai đoạn 2005 – 2013.

Peter Girke, đại diện quốc gia của Konrad Adenauer Stiftung (KAS) tại Việt Nam, đã chỉ ra thực tế rằng nền kinh tế Việt Nam đã không ngừng phát triển, nhưng “không nhiều cho trường hợp năng suất.” Các biện pháp cần thiết cho Việt Nam để tránh bước vào bẫy thu nhập trung bình và đạt được sự phát triển năng suất bền vững.

Theo số liệu thống kê của VEPR, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của năng suất trong giai đoạn 2006 – 2012 và 2012 – 2017 lần lượt là 3,29% và 5,3%. Trong giai đoạn 2008 – 2016, năng suất của Việt Nam tăng 22,5%, theo ông Thanh, nên ít nhất là gấp đôi để Việt Nam có cơ hội bắt kịp các nước khác với tốc độ phát triển cao hơn.

Kinh tế việt nam 1

So với các nước phát triển ở châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc) và ở ASEAN (Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Campuchia) trong năm 2015, mức tăng năng suất ngành của Việt Nam là yếu nhất trong hầu hết các ngành công nghiệp mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Trong năm 2017, năng suất của Việt Nam cao hơn gấp hai lần so với mức trung bình của nhóm các nền kinh tế có thu nhập thấp, trên 50% ở mức trung bình thấp và 18,3% ở các nước có thu nhập cao.

Trong những năm gần đây, tổng năng suất nhân tố (TFP) đang dần dần thay thế cường độ vốn là động lực chính của năng suất ở Việt Nam, đây là một dấu hiệu tích cực, ông Thanh lưu ý. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để Việt Nam có thể biến xu hướng này thành tác động lâu dài, ông nhấn mạnh.

Nguồn tăng FDI phụ thuộc vào năng suất như thế nào?

Nhà kinh tế học Lê Văn Hưng chia sẻ quan điểm của mình rằng tốc độ tăng trưởng năng suất của Việt Nam so với các nước khác không phải là quá thấp. Tuy nhiên, nó sẽ là một câu chuyện khác nếu so sánh với các nước phát triển trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế cao.

Nếu Việt Nam quản lý để duy trì tăng trưởng kinh tế cao gần 7%, nó sẽ đưa đất nước một nửa thế kỷ để theo kịp với Nhật Bản, Hưng nói. Theo ông Hùng, FDI là yếu tố cần thiết cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong 30 năm qua. Quan trọng hơn, FDI tạo thuận lợi cho sự thay đổi và tính di động của các ngành nghề trong xã hội.

Kinh tế việt nam 2

Thay đổi cơ cấu, đặc biệt là tái phân bổ lực lượng lao động, là những cách nhanh nhất để đạt được năng suất cao hơn, Hưng nhấn mạnh. Tuy nhiên, tác động tràn từ khu vực FDI sang các doanh nghiệp trong nước thông qua chuyển giao công nghệ và kỹ năng được coi là một giải pháp lâu dài cho phát triển năng suất bền vững.

Nhà kinh tế học Nguyễn Đăng Minh từ Đại học Kinh tế và Kinh doanh đã có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp lớn trong nước để nâng cao năng suất trong quá khứ mà quản trị doanh nghiệp và công nghệ là hai yếu tố quan trọng để cải thiện năng suất. khu vực FDI.

Tags: Thủ Thiêm Lake View

Nền kinh tế Việt Nam đang có nguy cơ đi xuống trong tương lai
5 (100%) 2 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.